Home » Compania

Compania

Grupul EEI este constituit din două societăţi comerciale şi trei puncte de lucru:

Electroechipament Industrial s.r.l. - proiectare, execuţie, punere în funcţiune:

 • staţii electrice şi părţi ale centralelor
 • reţele electrice j.t., m.t. şi i.t., posturi de transformare
 • automatizări industriale, PLC, SCADA
 • instalaţii electrice pentru construcţii civile şi industriale, sisteme de iluminat stradal, perimetral, arhitectural
 • sisteme de securitate
 • comercializare de echipament electric

Electroechipament s.r.l. - proiectare, execuţie şi punere în funcţiune:

 • tablouri electrice şi de automatizare
 • echipament pentru distribuţie şi acţionari electrice
 • instalaţii de compensare a factorului de putere
 • retrofit de celule de medie tensiune

Reprezentanţa Timişoara - proiectare şi execuţie:

 • reţele electrice j.t., m.t. şi i.t., posturi de transformare
 • automatizări industriale, PLC, SCADA
 • instalaţii electrice pentru construcţii civile şi industriale, sisteme de iluminat stradal, perimetral, arhitectural
 • sisteme de securitate
 • comercializare de echipament electric

Reprezentanţa Slatina - proiectare şi execuţie:

 • reţele electrice j.t., m.t. şi i.t., posturi de transformare
 • automatizări industriale, PLC, SCADA
 • instalaţii electrice pentru construcţii civile şi industriale, sisteme de iluminat stradal, perimetral, arhitectural
 • sisteme de securitate
 • comercializare de echipament electric

Reprezentanţa Hunedoara - proiectare şi execuţie:

 • reţele electrice j.t., m.t. si i.t., posturi de transformare
 • automatizări industriale, PLC, SCADA
 • instalaţii electrice pentru construcţii civile şi industriale, sisteme de iluminat stradal, perimetral, arhitectural
 • sisteme de securitate
 • comercializare de echipament electric

Grupul EEI funcţionează în baza următoarelor certificări:

 • Sistemul de Management al Calităţii ISO 9001:2000
 • Sistemului de Management de Mediu SR EN ISO 14001:2005, EN ISO 14001:2004
 • Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale OHSAS 18001:2004
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei:

  • atestat tip B pentru proiectare şi executare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiune de 0,4 KV
  • atestat tip C2A pentru executarea de linii electrice, aeriene sau în cablu, cu tensiuni între 0,4-20 KV şi posturi de transformare
  • tip E1 pentru proiectare a staţiilor electrice şi a părţii electrice a centralelor
  • tip E2 pentru executare de staţii electrice şi de lucrări la partea electrică a centralelor
  • tip F pentru executare de lucrări de vopsire a stâlpilor metalici ai liniilor electrice aeriene, defrişare pentru traseele liniilor electrice aeriene, executare, verificare şi reparare a prizelor de pământ
  • tip C2B pentru executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4-110 KV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 KV
  • tip C1B pentru proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4-110 KV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 KV
 • Ministerul Transporturilor, Autoritatea Feroviară Română în calitate de furnizor feroviar, pentru următoarele categorii de produse/servicii:

  • producţie şi furnizare de echipamente pentru instalaţiile ELF şi SCB
  • lucrări de întreţinere, reparaţii, construcţii-montaj la instalaţiile ELF şi SCB
  • lucrări de subtraversări CF prin foraj orizontal
 • Ministerul Administraţiei şi Internelor, Inspectoratul General al Poliţiei Române Direcţia Poliţiei de Ordine Publică pentru:

  • proiectare sisteme de alarmare împotriva efracţiei
  • instalare sisteme de alarmare împotriva efracţiei
  • întreţinere sisteme de alarmare împotriva efracţiei
 • Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, pentru executarea lucrarilor de proiectare, executare, verificare, intretinere si/sau reparare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu